søndag 18. oktober 2009

Da verden ble moderne!

image Fra 1600-tallet og frem til 1900 var det en prosess i Vesten som vi kaller “det moderne prosjektet”. I denne perioden begynte man å tenke på en ny måte, som var svært annerledes fra tidligere. Det var et økende fokus på individet og dets fornuft, holdninger og tanker, og man fikk mer kunnskap og ble mer kritiske til det som ble fortalt av andre fordi man slett og rett visste bedre!

Det var flere viktige personer på denne tiden som bidro med tanker og ideer i utviklingen, og en av dem var opplysningsfilosofen John Locke. Han var opptatt av rettigheter som frihet, liv og eiendom, og mente at makten til syvende og sist skulle være hos folket. Han var også en stor inspirasjonskilde for andre filosofer, blant andre for Jean-Jacques Rousseau og Francois Voltaire.

Rousseau var opptatt av borgelig frihet og det frie mennesket, og mente at all elendighet, ulikhet og ufrihet ble skapt i samfunnet. Han mente også at det bare var folket selv som kunne gi seg selv en styreform, og skrev blant annet i et av sine verk at “mennesket er født fritt, men overalt er det i lenker”.

Voltaire var også opptatt av menneskerettigheter, men også av ytringsfrihet. Selv var han svært skeptisk til Bibelen og kritiserte den, i tillegg til gamle holdninger og tradisjoner. Han mente at staten og kirken skulle være hver for seg, og at staten ikke skulle blande seg inn i folks tro. Voltaire utviklet ideen om en “naturlig religion” og deismen.

Denis Diderot var en annen filosof som også var like kritisk til Kristendommen og religion, og mente at verden rett og slett ville blitt bedre uten. Diderot var hovedansvarlig for verdens første leksikon, Encyclopedia, og hadde som mål med den å samle all kunnskap, for så å formidle den videre, og rydde unna gammel overtro.

I Skandinavia holdt Ludvig Holberg til og var en forfatter, filosof og historiker som blant annet skrev om alt det dumme mennesket gjorde. Gjennom verkene sine, flest komedier og satirer, håpet han å opplyse leserne om fortiden, men også å skape debatt. Holberg var interessert i fornuften og mente at det var denne som bandt samfunnet sammen. Og det undret han at det kunne finnes så mye ondskap i verden, når man jo bare kunne la fornuften råde i stedet..

En annen mann her i nord var Henrik Wergeland. Han var også opptatt av fornuften, men også av fremgang og modernitet. I motsetning til de andre, mente Wergeland at det var selve religionen og Kristendommen som var drivkraften til fremgangen.

Charles Darwin er en annen kjent mann fra denne perioden. Han er kjent for sin teori om artenes opprinnelse og verket med samme navn. Her forklarte og dokumenterte han hvordan livet på jorden hadde utviklet seg, og det førte til at mange vendte seg fra religionen og mot naturvitenskapen i stedet.

Alle disse mennene bidro altså i det moderne prosjektet på hver sin måte, og formidlet kunnskap og tanker til folket. De satte fokus på nye ting, og var med på å utvikle samfunnet og verden i en ny retning. En retning som skulle gjøre verden bedre.

Tittel: Hentet fra Jomisko, Moum, Texmo: Spenn – norsk for studieførebuande utdanningsprogram vg3, Cappelen forlag 2008
(s. 9)
Foto: Exploring an idea av JJay
Andre kilder:

Ingvild

1 kommentar:

  1. Dette er veldig bra. Du har gjort alt slik jeg mente det skulle gjøres, og tekten din er ryddig, klar og strukturert. God bruk av tekstbinding, og kildene er uklanderlig ført. Flott!

    SvarSlett